zapiski

dodane: 2017-03-19 01:44:59 ostatnia zmiana: 2017-03-19 01:44:59
9438
9438
atakemilkotytezpotemwiesz
nieprzychodzdomnieszatankasia
diabeldorota
nieprzychodzdomnieszatankasia
diabeldorota
atakbowymacietakieczynybogwie
atakbowymacietakieczynybogwie
alebyzlanieuczynialprzykrychuczynko
alebyzlanieuczynialprzykrychuczynkow
bogtaksamobypwoiedzial
takochamciebiemateuszgzres
takochamciebiemateuszgzres
rowniezciebiekochamateuszgzres
rowniezciebiekochamateuszgres
rowniezciebiekochammateuszgzres
tyniedomagaszemilkopotemswegobogtaksamo
tyniedomagaszemilkopotemswegobogtaksamo
niecierpieniemczlwoiekabogwie
niecierpieniemczlowiekabogwie
albotezczycomialrtoprwadyjego
atkuczyniajkarybogabogtaksamouwazawgniewie
atakuczyniajkarybogabogtaksamouwazawgniewie
takochamciebiemateuszgrzes
takochamciebiemateuszgzres
rowniezciebiekochamateuszgzres
rowniezciebiekochamateuszgzres
rowniezciebeikochamateuszgzres
atakuczyniajkarybogamozeniewczlwoieka
atakuczyniajkarybogamozeniewczlwoiekapotem
atakuczyniajkarybogamozeneiwczlwoiekapotem
tozekasiatoszatandiabeldorotabogwie
bogwietwemordy
tozediabeltodorotaszatankasaiabognieplacze
tozediabeltodorotazatanaksiabognieplacze
abognieplacze
bogwietwemordyzabijan
bosluchaszgownairekkaasiadorota
bogwietwemordyzabijanbosluchaszgownairek
ksiadorota
bogwietwemordyzabiajn
bosluchaszgowniarekkasiadorota
bogwietwemordyzabiajn
bosluchaszgownairekasiadorota
bogwietwemordyzabiajn
bosluchaszgownairekasiadorta
bogwietwemordyzabiajn
bosluchaszgownairekasiadorota


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
Designed by: http://www.bapes.tv/
x