zapiski

dodane: 2017-06-24 21:21:26 ostatnia zmiana: 2017-06-24 21:22:59
cichosiedzlepiej mateuszgrzestodlaczegouciekam mateuszgrzestodlaczegouciekam potembogtocipowiewksiazkowyswiatschowasumieniemoral potembogcipowiewksiazkowyswiatsumienieschowamoral ksiazkasobiepoczytaj ksiazkasobiepoczytaj maracjechrystuschybanajlepiej maracjechrystuschybanajlepiej ksiazkasobiepoczytaj ksiazkasobiepoczytaj maracjechrystuschybanajlepiej maracjechrystuschybanajlepiej oszukaniecemila oszukaniecemila noidobzemazycoswiatolobuzyczarek jamowilamrodzicetozgodazrobia [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-06-15 19:47:43 ostatnia zmiana: 2017-06-15 19:48:08
cichosiedzuspokojsie cichosiedzuspokojsie dokladniezlotopomijac alboniemysleczetobylyzla aklboniemysleczetobylyzla dokladniepisacwbrudnopisachmilosc dokladniepisacwbrudnopisachmilosc aniezebypotemczytaly zabawubawymialy formalne formalne samazrozumialas samazrozumialasgniew [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-06-10 04:33:27 ostatnia zmiana: 2017-06-10 04:35:08
totyemilkomowiszbotysamczyniszczasem totyemilkomowiszbotysamczyniszczasem ajaktwojswietoszekdziamaczekdorotylekazbogwie nielepszarowniezkasiadziewczyna ajaktwojswietoszekdziamaczekdorotylekazbogwie nielepszarowniezkasiadziewczyna nielepszakasiadziewczyna nielepszakasiadziewczyna dokladniezabawybytylkomialanadslabszymtwojekasiadorotylekaz dokladniezabawybytylkomialanadslabszymtwojekasiadorotylekaz dokladniezabawaybytylkomialanadslabszymtwojekasiadorotylekaz mamciebiebabkiwdupie [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-06-05 19:09:13 ostatnia zmiana: 2017-06-05 19:09:47
cichosiedzjakcimowi cichosiedzjakcimowi wdupiewiedxmykasiadoorty wdupiewiedxmykasiadoorty nieprzychodzdomniekurwo nieprzychodzdomniekurwo onatojeszczenascyzorykubyzamordowalawiedzmakasiadoorty onatobyjeszczenascyzorykuzamordowalawiedzmakasiadoroty nieprzychodzdomniekurwo nieprzychodzdomniekurwo boniechcemzarazmowiszejaniedobra boniechcemzarazmowiszejaniedobra boniechcemzarazjeszcemwoiszejaniedobra tonieprawdy tonieprawdydziecko tonieprawdydziecko takochamciebiemateuszgrzes [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-30 21:09:36 ostatnia zmiana: 2017-05-30 21:11:39
totyemilkobyspowiedzialanielepiejoszukaniec noidobzezlotowdupymiec noidobzezlotowdupymiec dokladniesluchachamstwo onawieztyjejdokuczasz onawieztyjejdokuczasz ajakniesluchadobzebogrobi ajakniesluchadobzebogrobi zetakpostepujeszonaniepatzy zetakpostepujeszonaniepatzy bowiejakietwemaniery bowiejakietwemaniery byciewdypyzamordowalaiudusila byciewdupyzamordowalaiudusila ataktobyszmienilpostanowienieprawa tobyszmienilpostanowienieprawa takkochamciebiemateuszugrzesiu [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-22 17:52:14 ostatnia zmiana: 2017-05-22 17:54:02
takemilkojabymtezlobuzywdupywysral takemilkojabymtezlobuzywdupywysral albonieprzepraszamatka dokladnietoczynilbysgrzechy dokladnietoczynilbyspotemgrzechy anijaniedebilkasiadoorty oneprzychodzaniedosczeczasemstraszywdomubogwie jataksamoprzychodzazebywkurwiacdziecko jataksamoprzychodzebywkurwiacdziecko atenbogdobzerzoumailaonielepszymbyltez atenbogdobzerzozumaialonielepszymbyltez oneniechspierda;ajazjejzycieswietoszekasiadoorty oneniechspierdalajazjejzyciaswietoszekasiadoorty [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-18 16:10:26 ostatnia zmiana: 2017-05-18 16:13:39
cichosiedztytezem ilko pewnoczytyoludziuprzymienia niemilkopradwymowiszposadzaczeczy pewniemilkopardwymwoisczytoludziuprzymienia niemilkopradwymwoiszposadzacezczy pewniemilkoczytoludziuprzymienia niemilkopardwymowiszposadzazeczy niemilkopradwymwoiszposadzaczeczy potemteduhysameniegrzechbymialy niewczystymsumieninie niewczystymsumienienie myslazesamaetojuzdobrymsumienie ajakbywszystkoustalalymyslalasobie podadopiekla apewbnosiwetenawetdlaciebienieteduhy pojdadopiekla [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-15 17:56:02 ostatnia zmiana: 2017-05-15 17:56:59
emilkojeslisiekochaczlowiekoklamacgodobzemowiszsklepy emilkojeslisiekochaczlowiekaoklamacggodobzemowiszsklepy tozyjpostepujnieuciwietezcitakmowilem tozyjpostepujnieuczciwietezcitakmowilem tozyjpostepujnieuczciwietezcitakmowilem jabymtezwdupymialniechcemumieracnatymkrzyzu anijazamiastpowemilkocozrob anijazamiastpowiedzialamemilkocozrob dobzemowiszanajgozejwiezycwcosfalszywego dpobzemowiszanajgozejtowiezycwcosfalszywego ajakdacsespokoj ajakdacsespokoj nieplaczmateuszgrzeskochamciebie [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-15 01:33:46 ostatnia zmiana: 2017-05-15 01:34:11
cichosiedzemilkotyrowniez cichosiedzemilkotyrowniez kochaszmniemateuszgrzes kochaszmniemateuszgrzes bojatociebiekocham bojatociebiekocham jestesdlamniedobrym jestesdlamniedobrym kochaszmniemateuszgzres kochaszmniemateuszgzres bojatociebiekocham bojatociebiekocham jestesdlamniedobrym jestesdlamniedobrym jestesdlamniedobrym jestesdlamniedobrym [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-14 17:03:36 ostatnia zmiana: 2017-05-14 17:04:04
cihosiedztyemilkotez cichosiedztyemilkotez ajakbytakczynionocimwoilaniewobeczlwoiekamamaytay ajakbytakczynionocimowilaniewobeczlwoiekamamytay topoctoruszaszpotemplaczesztzeczy topocotoruszaszpotemplaczestzezczy boczasemtojaniechcemzyc boczasemtoijaniechcemzyc aleniejstemdebildlagrobka anijadlagrzesmateusz anijadlagrzesmateuszgzres atydiablewywalwszystko pocalujmniewdupygowniareczkakasiadoorty pocalujmniewdupygownaireczkasiadoorty jamowieatyzeczplaczuczyniajchoroby [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-11 13:35:18 ostatnia zmiana: 2017-05-11 13:36:14
takemilkotpnormalnymdlanormalnychtymzla jabymtezwciuciubabkeniebawilsieztymbogien jabymtezwciuciubabkeniebawilsieztymbogiem ajakoniedoszetakstanowiapotemprawo ajakoniedosczetakstanowiapotemprawo aemilkodobzeodpowiedamaracjezlotosieniepozwala aemilkatodobzeodpowiadamaracjezlostosieniepozwala niemoznazebylosbotamamaczygowniarakasia zatoposadzacnajlepiejboga ajakzeontakiczynmasamdopieklatakiczlowiek ajakczysamdopieklatakiczlowiek bogbydobrychjaktykochalchlopcowonpotemniebog [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-09 21:24:14 ostatnia zmiana: 2017-05-09 21:27:16
cichosiedzjakcipowiedzialaprawdy nieplaczmateuszgrzeskochamciebie nieplaczmateuszgrzeskochamciebie nieplaczmateuszgrzeskochamciebie nieplaczmateuszgrzeskochamciebie zakilkalezprzelanychjuzbudujeszswojukrytycud tynigdyniezakochaszsie tynigdyniezakochaszsie abedzienadaltakjakjest abedzienadaltakjakjest zakilkalezprzelanychjuzbudujeszswojukrytycud tynigdyniezakochaszsie tynigdyniezakochaszsie abedzienadaltakjakjest tynigdyniezakochaszsie abedzienadaltakjakjest [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-08 20:19:01 ostatnia zmiana: 2017-05-08 20:20:47
noidobzemamlobuzywdupie noidobzemamlobuzywdupie nieplaczmateuszgrzeskochamciebie ajamowiemilkatodobra atylobuzawdupyalboniewnos nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukazdygrzechymakochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukazdygrzechymakochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukazdygrzechymakochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukazdygrzechymakochamciebie takkochamateuszgrzes takochammateuszgrzes takkochamateuszgrzes takkochammateuszgrzes takkochammateuszgrzes [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-08 20:06:00 ostatnia zmiana: 2017-05-08 20:07:23
cichosiedz cichosiedzjakcipowiedziala coznimiprzeczyszzekochaszinaczej noidobzelobuzymamwdupie noidobzelobuzymamwdupie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie noidobzelobuzymamwdupie noidobzelobuzymamwdupie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie nieplaczmateuszugrzesiukochamciebie [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-07 16:00:03 ostatnia zmiana: 2017-05-07 16:00:38
cichosiedxjakipowiedzialam cichosiedxjakcipowiedzialam czytenmateusztokochachybatylkoprymusa czytenmateuszgrzestokochachybatylkoprymusa jasieteztakpoczulem emilkokochana aewnomniejskarginiemoznatobypotemdiabel udezylapewnolepiejtaknierob pewnoprzepraszamjestemglupia przestanemilkojatezgzrechymam przestanemilkojatezgzrechymam kochamniemateuszonamadziewczyny kochamniemateuszgzresonmadziewczyny niemaniemowiniepradwy smutnomi smutnomi ludiztostaksiekocha [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-06 16:40:38 ostatnia zmiana: 2017-05-06 16:41:24
cichosiedxjakcimowi cichosiedxjakcimowi pojdadoszpitalaacimowiektoregolepiejkochaj pojdadszpitalaacimowiektoregolepiejkochaj ajaktomialaschorobatostrasznymbybylo wiempewnympowiemarcie wiempewnympowiemarcie atykarajchoregorowniezboze atykarajchoregorowniezboze bolekazeanijedenpredzejmarta wdupytowysrajfladryzlemaszracjetedziewczynykolezanki sambyczlowiekbymchorym martamaczasemracje mozeczlowiekbynieczynilcokochalstracil mozeczlowiekbynieczynilcokochalstracil potempewnoalbowywalchoroby [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-05 21:59:42 ostatnia zmiana: 2017-05-05 22:01:24
tobybylapotemwiara towiezchlopcomopowiadajcipowiedzial tobybylapotemwiara towiezchlopcomcipowiedzialprawdyopowiadaj czydenerwujmame czydenerwujmame ajakzamiastzapomniec ajakzamiastzapomniec nierazmoznaklamstwoczynisz nierazmoznaklastwemczynisz onarozumiebotyklamieszonacopwoiedzialaanndzelika onarozumiebotyklamieszonacopwoiedzialacobyzrobilaemilce anzdzelika dobzejejpowiedziala atybysufaltedokumentydalej atybysufaltedokumnetydalej iufalamozeontakibotakczyni iufalamozeontakibotakczyni [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-05 12:30:58 ostatnia zmiana: 2017-05-05 12:32:05
cichosiedxjakcimowi cichosiedxjakciowiprawdy notakzycietopotemjetsdogniewow jabymtezniekupowal dobzemwoiszniedosczeumarlymazaljakiepotemsumieniejego samczydovbzeuczuyniapotemczlwoiekazabijajmyszy toszpitalprawdymowibog azabiajmyszyprawdybogmowitoszpitalpotem jatezmowielepeijsłoikdzieckudac jatezmowielepeijsłoikdzieckudac jamamwdupieapotembedzieszpłakacbokupiszmysz jamamwdupiepotembedzieszplakacbokupiszmysz jatoprzezylamneiodscmyszcomiumarla ludziejeszczestraszydorotagówniaż [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-03 14:36:59 ostatnia zmiana: 2017-05-03 14:38:34
cichosiedzjakcimowi cichosiedxjakcimowi pewnoglupierozmawiaszduhemkasiadorota pewnoglupierozmawiaszjeszczezduhemkasiadorota bogwietosobyzłe bogwiezetosobyzle oneniedoscalboteczarki onieniedoscalboteczarkimarta oneniedoscalboteczarkimarta atakanajgozejwiezycwzlo atakanajgozejtowiezycwzlo najgozejchodzicdodiablacocibogtezpowiedzial najgozejtezchodzicdodiablacocibogtezpwoiedzial toszpitalpewnymzeczyludziemajaracje przejmowacsiebotamaszyny przejmowacsiebotamaszyny prawdymowiaszanujzeczy [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-05-02 16:10:33 ostatnia zmiana: 2017-05-02 16:11:05
tomowiszemilkonawetdlaciebie togówniarstwotekasiadoortaludziemajaracje togówniarstwotekasiadoortaludziemajaracje przekleteniedoscslabszemumuszadokuczac przekleteniedoscslabszemumuszadokuczcac mamwaswdupy mamwaswdupy ijatez ijatez onemysleniezesawspanialeteludziegrzechowtezniemaja onemyslateludzizesawspanailezegrzechowtezniemaja awywalkolarjejszczezacociebiezabijazachlopcypowody gówniarozłakasiadorotognójdonienieprzychodź gówniarazłataaksiagnójdomneineiprzchodx [...]
komentarze  | czytaj więcej 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Blogi
Designed by: http://www.bapes.tv/
x